Organizátorky

Šikovný trh organizujú tri neziskové organizácie z Liptova: Komunitná nadácia Liptov, Národný Trust n.o. a Spoločnosť Kolomana Sokola. Prvý krát sme sa zišli v novembri 2012 na Šikovnom trhu v Liptovskom Mikuláši a odvtedy organizujeme 3 až 5 takýchto podujatí do roka. Nájdete nás zatiaľ na Liptove, ale v blízkej budúcnosti by sme Šikovný trh chceli rozšíriť aj do iných regiónov. O našom poslaní sa dočítate viac tu.

 

Národný Trust n.o. podporuje udržateľnú ochranu a zmysluplné využívanie historického prostredia Slovenska a jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Spoločnosť Kolomana Sokola je občianske združenie zamerané na podporu umenia.

Komunitná nadácia Liptov bola založená za účelom systematického podporovania regiónu Liptov prostredníctvom grantových programov.

 

Organizátorky:

Mgr. Michaela Kubíková – Národný Trust n.o.

PhDr. Zuzana Gažíková – Spoločnosť Kolomana Sokola

Ing. Jana Mrlianová – Komunitná nadácia Liptov

Andrea Borsíková - dobrovoľníčka