Ako to funguje

1. Máte záujem zúčastniť sa Šikovného trhu ako TVORCA?

Registrácia: Ak ste minimálne na jednu otázku odpovedali kladne, tak potom sa môžete zaregistrovať na tejto stránke. Vaše prihlasovanie na vyhlásený aktuálny Šikovný trh sa zjednoduší a urýchli. My Vás zaradíme do databázy tvorcov; zvlášť pre Liptov a zvlášť tvorcov z iných regiónov.

Registrácia do databázy znamená, že svoje základné údaje nebudete musieť pracne vyplniť v aktuálnej prihláške. Vyplníte len povinné informácie k svojej aktuálnej tvorbe a pridáte potrebný počet fotografií. Samozrejme, po prihlásení sa na stránke budete môcť svoj profil podľa potreby aktualizovať.

Prihláška: Odoslanie aktuálnej prihlášky je podmienkou účasti na Šikovnom trhu. Prihlasovanie je aktívne len vo vyhlásenom termíne. Po uzávierke už nie je možné akceptovať prihlášku. Jej odoslaním zároveň vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona, pre účely databázy tvorcov Šikovného trhu a zároveň súhlas s podmienkami Šikovného trhu. Jedna prihláška znamená jedno miesto. Vybavenie a veľkosť miesta sa líši podľa veľkosti priestoru a technických možností aktuálneho Šikovného trhu.

Organizátori Šikovného trhu si z dôvodu zaistenia rozmanitosti a kvality ponúkaných a prezentovaných výrobkov, ale i z kapacitných či iných technických dôvodov, vyhradzujú právo výberu uchádzačov. Každý tvorca zodpovedá za kvalitu svojich diel. Šikovný trh prezentuje najmä tvorcov z Liptova. Organizátori si vyhradzujú právo pozývať aj zaregistrovaných tvorcov z iných regiónov.  

2. Šikovníčky

Návštevník môže v infostánku organizátora prispieť na realizáciu podujatia zvolenou sumou, za ktorú dostane špeciálne poukazy, nazývané Šikovníčky. Šikovníčky si potom môže vymeniť za diela vystavujúcich tvorcov.

Tvorca na mieste prezentuje svoje zručnosti.Tvorbu (ako tvorivú dielňu) i jej výsledok môže na mieste ponúknuť návštevníkom Šikovného trhu výmenou za Šikovníčky.

Po skončení Šikovného trhu tvorca s organizátorom preráta šikovníčky, ktoré si u neho vymenili návštevníci za jeho výtvory a 10% z hodnoty šikovníčkov venuje organizátorovi na pokrytie časti nákladov. 90% z hodnoty šikovníčkov vyplatí organizátor tvorcovi ako honorár za jeho prezentáciu na podujatí. V prípade, že 10% z hodnoty šikovníčkov je menej ako 5,-€, tvorca venuje organizátorovi na pokrytie časti nákladov sumu 5,-€.

3. Informácie pre návštevníkov

Informácie o najbližšom Šikovnom trhu nájdete : TU.

Máte záujem pomôcť ako dobrovoľník? Bližšie informácie nájdete :TU.

Chcete darovať financie? Bližšie informácie nájdete : TU.