Šikovný trh v Galérii Ľudovíta Fullu počas Noci múzeí a galérií.

24.04.2022
Šikovný trh v Galérii Ľudovíta Fullu počas Noci múzeí a galérií.
 
Termín: 14. mája 2022 od 14:00
 
Fullova galéria si počas tohtoročnej Noc múzeí a galérií, ktorá sa koná v rovnaký termín v celej Európe,  dala za cieľ spojiť slovenskú a ukrajinskú komunitu v meste Ružomberok resp. na Liptove.  
Ideálnym priestorom pre vzájomné spoznávanie boli už v minulosti trhy, ktoré popri predaji plnili aj kultúrno-spoločenské poslanie pre široký región a boli obľúbeným miestom na stretnutia a rozhovory.  Preto sa v sobotu 14. mája rozhodli Šikovný trh a Galéria Ľ. Fullu spojiť svoje sily a vytvoriť priestor pre vzájomné spoznávanie a pre zviditeľnenie kreatívnych a šikovných ľudí z celého Liptova, ale i hostí z Ukrajiny. Návštevníkom ponúknu možnosť zažiť, vidieť, ovoňať, ochutnať, obdivovať či vyskúšať rozmanité originálne výtvory.
Podujatie má už tradične bohatý kultúrny program. Je prezentáciou amatérskych a profesionálnych umelcov a rôznych druhov umenia, participujú na ňom slovenskí aj ukrajinskí umelci a lektori. Súčasťou sú  interaktívne podujatia, workshopy a tvorivé dielne pre deti aj dospelých, premietanie animovaných filmov, divadlo pre deti, koncerty a iné aktivity pre návštevníkov od 0 do 100 rokov.
 
Spolupráca: Spoločnosť Kolomana Sokola, o.z.; Komunitná nadácia Liptova; Národný Trust, n. o; UPC Ružomberok.