Zakliata Rohonciho záhrada

29.06.2016


Už po štvrtý raz sme plánovali spoločne tvorivo stráviť letný deň v obývačke pod stromami – v jedinečnej Rohonciho záhrade.
Od začiatku je naším cieľom pripravovať podujatie na historicky alebo kultúrne zaujímavých miestach, preto Šikovný trh (spolu s projektom Magická záhrada) po tri roky oživoval pekné miesto v centre Liptovského Mikuláša, v minulosti známe spoločenským životom, koncertmi a tancovačkami. Postupne si získaval stále početnejšie zázemie návštevníkov a stával sa miestnou komunitou vyhľadávanou akciou.


Keďže Šikovný trh nie je len prezentáciou tvorcov v oblasti umelecko-remeselnej tvorby, ale je to stretnutie s celodenným kultúrnym programom, v ktorom vystupujú amatérski ale aj profesionálni umelci z oblasti hudby, tanca, filmu, dramatického umenia a pod., je ho potrebné finančne zabezpečiť.


Spoluorganizátor podujatia Spoločnosť Kolomana Sokola požiadala na jeho organizáciu o dotáciu (nižšiu ako 50% z celkového rozpočtu) v grantovom programe mesta Liptovský Mikuláš. Komisia síce odsúhlasila požadovanú sumu 1000 €, ale primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč túto sumu nakoniec  zredukoval na 300 €. Pre ilustráciu – približne takú sumu by sme zaplatili, ak by sme si u mestskej VPSky objednali prevoz a montáž (pre nás v minulosti vyrobeného) dreveného pódia.


Do podujatia dávame, okrem iného, množstvo hodín vlastnej dobrovoľníckej práce. Rozpočet sme stavali veľmi realisticky, rozhodne nebol nadsadený. Zdá sa nám nepochopiteľné, že primátor, ktorý sa podujatia už po dva roky zúčastnil a minulý rok nám vyjadril podporu, nakoniec neodobril rozhodnutie kultúrnej komisie a radikálne znížil výšku dotácie. Zvlášť ak mesto deklaruje snahu oživiť centrum mesta a tiež podporu mladým pri oživovaní Rohonciho záhrady.


Je nám ľúto, že si mesto naše úsilie a prácu neváži. Vzhľadom na to sme rozhodli, že podujatie v Liptovskom Mikuláši tento raz realizovať nebudeme a v budúcnosti sa budeme snažiť získať iné zdroje na jeho realizáciu.


PS: Mesto Liptovský Mikuláš neodsúhlasilo Spoločnosti Kolomana Sokola ani príspevok na 15 rokov trvajúci projekt Magická záhrada, takže svetelné objekty toto leto každý večer Rohonciho záhradu nerozžiaria.


PPS: Dobrou správou je, že sa v lete stretneme na inom mieste  - prijali sme pozvanie obce Vavrišovo zorganizovať Šikovný trh ako sprievodné podujatie Bitky pri Vavrišove, ktorá sa uskutoční 6. augusta 2016 v areáli ATC Vavrišovo. Podrobnosti prinesieme už čoskoro.